فلای بورد کیش

یکی دیگر از تفریحات خوب کیش فلای بورد کیش می باشد. فلای بورد کیش وسیله ای ست که با اتصال به یک جت اسکی فرد را بر روی هوا معلق نگه می دارد. و با پمپاژ و فشار آب به فرد اجازه انجام حرکات نمایشی را می دهد. با این وسیله تفریحی می توانید تا ارتفاع 12 متری از سطح آب آزادانه پرواز کنید. فلای بورد کیش دارای شناوری است که با اطمینان از ایمنی آن می توانند از آن استفاده کنید و از این ورزش نهایت لذت را ببرید.

فلای بورد کیش

فلای بورد کیش