چاپ
دسته: دیدنی های کیش

لاک پشت های دریایی کیش

وجود انواع آبزیان در جزیره کیش بر زیبایی‌های کیش افزوده است. از جمله این آبزیان می‌توان به لاک پشتها اشاره کرد. دو نوع لاک پشت نوک دار - پوزه عقابی (Hawksbill) و لاک پشت سبز (Green) در این منطقه زندگی می‌کنند. در آبهاى ساحلى جزيره مخصوصاً در نزديكى دماغه غربى و همه سواحل سنگى جنوب و غرب جزيره، لاك پشت هاى دريايى غول پيكر را به راحتى از فراز ديوارهاى ساحلى مى توان مشاهده نمود. وفور لاك پشت ها در آبهاى ساحلى مخصوصاً در هنگام غروب يكى از جاذبه هاى سواحل صخره اى كيش است.

چند توصيه در هنگام مشاهده لاک پشتها ، خودداری از شنا كردن در اطراف آنها و يا دست زدن به آنها، خودداری از تردد در زيستگاه لاک پشتها، مراقبت از لاک پشت‌هایی که هنگام قایق سواری به سطح آب می‌آیند، خودداری از ريختن زباله و پسمانده در دريا، خودداری از تعقیب لاک پشتها به هنگام غواصي، خودداری از دست زدن به تخم لاک پشتها و يا برداشتن آنها.